EXT- Existentiell psykoterapi

* Fokuserar
på människans levda liv och försöker hjälpa klienten förstå hur dennes psykiska
lidande är relaterat till sättet att leva och förhålla sig till sin tillvaro
och dess utmaningar.

* I den
existentiella terapin ses människor i livsvärldens grundläggande dimensioner:
den fysiska, den sociala, den personliga och den andliga dimensionen.
Undersökningen av klientens livsdimensioner gör hennes liv begripligare och ger
möjlighet till mening och riktning.

* Målet är att livet skall levas och för att göra detta behöver var och en ta reda på vem den är, gripa efter möjligheterna och samtidigt acceptera begränsningarna. Vi är ofta upptagna med livet mitt i vardagen och tar oss inte tid att reflektera över hur vi lever. Enligt den existentiella synen måste livet skapas och återskapas och ges mening av oss själva. Vi både kan och måste välja hur vi skall leva.