Välkommen till
Emira psykologmottagning AB

En privat mottagning i Helsingborg med
specialisering på Kognitiv beteendeterapi (KBT)
och Existentiell psykoterapi (EXT).

COVID riktlinjer

Självklart följer vi folkhälsomyndigheten riktlinjen samt upprätthåller pandemilagen gällande maxantal. Virtuella möten samt telefonmöten erbjuds också för de som önskar.

Viktig information

Begränsad möjlighet att ta emot nya klienter.

Tyvärr ingen möjlighet att ringa tillbaka utan återkoppling på förfrågningar sker antingen via sms eller via mail (om man använt formuläret för kontaktuppgifter).

Emira psykologmottagning
en privat mottagning i Helsingborg

Man kan söka psykoterapi av olika anledningar te x när man upplever stress- och krisreaktioner av något slag, oro och ångest, nedstämdhet eller deprimerad, sömnproblem, relationsbekymmer, psykosomatiska symtom eller något annat som väcker behovet av psykoterapeutiska samtal.
Det kan även handla om att man som förälder önskar få hjälp och stöd i sitt föräldraskap.

Kognitiv beteendeterapi går ut på att öka förståelsen för hur olika beteenden och tankar man har påverkar ens välbefinnande och självbild.

Existentiell psykoterapi fokuserar på människans levda liv och där psykologen försöker hjälpa klienten att förstå hur dennes psykiska mående och lidande är relaterat till sättet att leva och förhålla sig till sin tillvaro och dess utmaningar.

Kontakta mig

Våra tjänster

Jag erbjuder inom psykologisk
behandling / Psykoterapi:

* Kris- och stödsamtal

* Psykologisk behandling, korta och långa individuella psykoterapier med eller
utan remiss från din läkare på Vårdcentralen.

Vi träffas inledningsvis 1- 3 samtal för bedömning och kartläggning utifrån frågeställning
och önskemål. Därefter tas det ställning till om de första samtalen har varit
tillräcklig eller om en behandlingsplan skall utfärdas.

EXT- Existentiell psykoterapi
Läs mer
KBT – Kognitiv beteende terapi
Läs mer
KBT – Barn och familj
Läs mer
Övriga tjänster
Läs mer
Mindfulness
Läs mer
Utbildningar och kurser 
Läs mer
CFT – Compassion fokuserad terapi
Läs mer
Om mig

Emira psykologmottagning

Emira psykologmottagning drivs av Petra Larsson, leg psykolog. leg psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi, etablerad i Helsingborg sedan 2012. Jag har arbetat med psykologisk bedömning, utredning och behandling sedan 2003.

Min specialitet är:
* Psykoterapeutisk behandling med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) och existentiell
psykoterapi (EXT)
* Psykologbedömningar och utredningar
* Konsultation och handledning
* Föreläsning och utbildning inom det psykologiska området

Jag arbetar både på individ-, grupp- och organisationsnivå. Jag har lång erfarenhet från
barn- och ungdomshabiliteringen, förskola och skola, barn- och ungdomspsykiatrin och somatisk sjukvård – barn och vuxen.

Läs mer

Viktig information vid bokning/besök

Kom ihåg att du måste visa legitimation vid första besöket. Enligt de föreskrifter som finns måste jag säkert kunna veta att jag får rätt personuppgifter. Jag är också skyldiga att upprätta och föra journal. Jag upplyser dig gärna mer om vad detta innebär. De uppgifter du lämnar till mig är sekretesskyddade.

Avbokningar:
Om du får förhinder och inte kan utnyttja din bokade tid är det viktigt att du meddelar detta i god tid, senast 24 timmar innan besökstiden. Du kan skicka ett meddelande via sms.

Med remiss: Vid sen avbokning eller uteblivet besök debiteras 400 kronor, oavsett frikort eller inte. Detta enligt Region Skånes avgiftsregler.

Utan remiss: Vid sen avbokning eller uteblivet besök debiteras du fullt pris. Detta gäller även dig som kommer via företagshälsovården eller från ditt försäkringsbolag.

Läs mer om priser här

Kontakta oss 

Är det något ni undrar över eller behöver få kontakt med mig så fyll i formuläret nedan så återkommer jag!