Mindfulness

Mindfulness handlar om att du fokuserar på
att vara medveten om dig själv och det som finns i just denna stund, i nuet.
Metoden används ibland inom sjukvården för att minska stress, ångest och
nedstämdhet (1177).

Mindfulness handlar om medveten närvaro; att ta
vara på stunden att vara här och nu. Att arbeta med en mer accepterande
hållning i / till livet, utan att du värderar eller dömer varken dig själv
eller andra utifrån det du upplever i nuet.

Mindfulnessövning
– uppmärksamma dina andetag

Sitt ned och slut ögonen.

Landa i stolen genom att känna fötterna på golvet,
rumpan mot sitsen och ryggen mot stolsryggen. Ta tre djupa andetag där du
sträcker upp längs ryggraden när du andas in och mjuknar i axlar, höfter och
ben när du andas ut.

Låt sedan andetagen komma i sin naturliga
takt och på sitt vanliga sätt. Lägg en hand på magen och en hand på bröstet. Lägg
märke till var dina andetag känns mest.
Är det i den övre delen eller
undre? Låt sedan händerna falla ner till sidorna och landa på ett, för dig
bekvämt sätt.

Lägg märke till hastigheten i dina
andetag.
Är dina andetag snabba,
långsamma eller någonstans mitt emellan?

Gör dig därefter uppmärksam på längden på
dina andetag.
Är inandning och utandning lika långa eller är den ena längre än den
andra?

Lägg sedan märke till djupet i dina
andetag.
Är din andning ytlig
eller djup? Försök att behålla ditt naturliga sätt att andas. Fördjupa inte din
andning mer än du brukar utan gör dig bara bekant med hur din andning ser ut
just nu. Genom att bli mer medveten om dina andetag kommer du att, med tiden,
få en djupare andning som följd.

Om du skulle sätta ord på hur dina andetag
känns vilka skulle det bli?
Min andning känns som en blåsbälg där utandning puffas ut i en stöt. Hur
känns dina?

Låt sedan din uppmärksamhet stanna kvar
vid vart ett av dina andetag där du fokuserar på ögonblicket då du andas in och
andas ut.
Lägg märke till när tankarna far iväg. Ta dig då varsamt tillbaka till
ditt fokus, din andning.

Öppna ögonen långsamt och
avsluta din stilla stund på det sätt som känns bäst för dig.