Om mig

Emira
psykologmottagning drivs av Petra Larsson, leg psykolog. leg psykoterapeut och
specialist i klinisk psykologi, etablerad i Helsingborg sedan 2012. Jag har
arbetat med psykologisk bedömning, utredning och behandling sedan 2003.

Min specialitet
är:
* Psykoterapeutisk behandling med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) och
existentiell
psykoterapi (EXT)
* Psykologbedömningar och utredningar
* Konsultation och handledning
* Föreläsning och utbildning inom det psykologiska området

Jag arbetar
både på individ-, grupp- och organisationsnivå. Jag har lång erfarenhet från
barn- och ungdomshabiliteringen, förskola och skola, barn- och
ungdomspsykiatrin och somatisk sjukvård – barn och vuxen.

Jag erbjuder följande tjänster:

* Psykologisk behandling/ Psykoterapi
 -Kognitiv beteendeterapi (KBT)
 – ACT – acceptance and commitment therapy
* Mindfulness / Medveten närvaro
– Selfcompassion fokus therapy
– Existentiell psykoterapi (EXT)
-Psykodynamisk psykoterapi (PDT)
* Konsultation
* Handledning – har erfarenhet av handledning inom förskola och skola, somatiska sjukvården och BUP
* Utbildning inom området för bl a neuropsykologi, stress och psykisk ohälsa
* Utbildningsterapi – för studenter inom t ex psykolog- och psykoterapeutprogrammet.

Petra är medlem i Sveriges
psykologförbund och Psykologföretagarna och omfattas av de
yrkesetiska riktlinjerna.

Som legitimerade psykolog och psykoterapeut har jag
godkänts för yrkesutövande av Socialstyrelsen och står under Socialstyrelsens
tillsyn. Detta innebär en viktig garanti för att jag som behandlare har rätt
kunskapsnivå och kvalifikationer för att arbeta med psykoterapeutisk behandling.
Detta innebär också att jag har lagstiftade skyldigheter, så som tystnads- och journalföringsplikt samt skyldighet
att rapportera skador och skaderisker, gentemot dem jag behandlar.

Läs gärna mer om legitimationen på Socialstyrelsens hemsida. Som legitimerad psykolog och psykoterapeut är jag noggrann med att hålla mig uppdaterad på ny forskning gällande KBT och psykologisk behandling.

Min /Petra kompetens

Leg psykolog

Leg psykoterapeut – KBT

Auktoriserad
psykoterapeut – Existentiell psykoterapi

Specialist i klinisk psykologi –
Lärare och handledare i psykoterapi

Lärare vid Nätutbildning
inom Akademin för Existentiell Psykoterapi (www.akademi.sept.se) för SEPT
(Sällskapet för Existentiell Psykoterapi

Leg
sjuksköterska med vidareutbildning inom intensivvård

Övriga utbildningar

Mindfulness –
 Stress och smärta. Mindfulness Baserad Stress Reduktion (MBSR) kurs steg
1 och steg 2 med psykolog Helena Bjuhr.
Mindfulness – Depression. Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) med
Antonia Sumbundu

Utbildad Yogalärare –
Ayur yoga (200 h) 2017
Utbildad Yogalärare – Vinyasa yoga (200h) 2016

Vidareutbildad i bl a

Neuropsykologiska kurser vid Lunds och Uppsalas Universitet samt CFT- vid CFT – institutet i Malmö. 2019. Psykolog Linda Wiik
ACT – med Niklas Törneke, psykiater, psykoterapeut och lärare/handledare i psykoterapi och Daniel Ek, leg psykolog
Hälsoångest – med Clas Malmström, läkare
Stress och utmattning- med Per Johnsson, leg psykolog och docent i psykologi