Om mig

Emira psykologmottagning drivs av Petra Larsson, leg psykolog. leg psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi, etablerad i Helsingborg sedan 2012. Jag har arbetat med psykologisk bedömning, utredning och behandling sedan 2003.

Min specialitet är:
* Psykoterapeutisk behandling med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) och existentiell
psykoterapi (EXT)
* Psykologbedömningar och utredningar
* Konsultation och handledning
* Föreläsning och utbildning inom det psykologiska området

Jag arbetar både på individ-, grupp- och organisationsnivå. Jag har lång erfarenhet från
barn- och ungdomshabiliteringen, förskola och skola, barn- och ungdomspsykiatrin och somatisk sjukvård – barn och vuxen.

Jag erbjuder följande tjänster:
* Psykologisk behandling/ Psykoterapi
* Kognitiv beteendeterapi (KBT)
* ACT
* Mindfulness
* Selfcompassion
* Existentiell psykoterapi (EXT)
* Psykodynamisk psykoterapi (PDT)
* Konsultation
* Handledning – har erfarenhet av handledning inom förskola och skola, somatiska sjukvården och BUP.
* Utbildning inom området för bl a neuropsykologi, stress och psykisk ohälsa
* Utbildningsterapi – för studenter inom t ex psykolog- och psykoterapeutprogrammet.

Petra är medlem i Sveriges psykologförbund och Psykologföretagarna och omfattas av de
yrkesetiska riktlinjerna.

Som legitimerade psykolog och psykoterapeut har jag godkänts för yrkesutövande av Socialstyrelsen och står under Socialstyrelsens tillsyn. Detta innebär en viktig garanti för att jag som behandlare har rätt kunskapsnivå och kvalifikationer för att arbeta med psykoterapeutisk behandling. Detta innebär också att jag har lagstiftade skyldigheter, så som tystnads- och journalföringsplikt samt skyldighet att rapportera skador och skaderisker, gentemot dem jag behandlar.

Läs gärna mer om legitimationen på Socialstyrelsens hemsida. Som legitimerad psykoterapeut är jag noggrann med att hålla mig uppdaterad på ny forskning gällande KBT och psykologisk behandling.

Min /Petra kompetens

Leg psykolog

Leg psykoterapeut – KBT

Auktoriserad psykoterapeut – Existentiell psykoterapi

Specialist i klinisk psykologi
Lärare och handledare i psykoterapi

Lärare vid Nätutbildning inom Akademin för Existentiell Psykoterapi (www.akademi.sept.se) för SEPT (Sällskapet för Existentiell Psykoterapi

Leg sjuksköterska med vidareutbildning inom intensivvård

Övriga utbildningar
Mindfulness –  Stress och smärta. Mindfulness Baserad Stress Reduktion – MBSR kurs steg 1 och steg 2 med psykolog Helena Bjuhr.
Mindfulness – Depression. Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) med Antonia Sumbundu

Utbildad Yogalärare – Ayur yoga (200 h) 2017
Utbildad Yogalärare – Vinyasa yoga (200h) 2016


Vidareutbildad i bl a

CFT- vid CFT – institutet i Malmö. 2019. Psykolog Linda Wiik.
ACT – med Niklas Törneke, psykiater, psykoterapeut och lärare/handledare i psykoterapi och Daniel Ek, leg psykolog
Hälsoångest – med Clas Malmström, läkare
Stress och utmattning- med Per Johnsson, leg psykolog och docent i psykologi