Viktig information

Emira psykologmottagning
Finns på: Helhetsakademin
Östra Sandgatan 14 Helsingborg

Om du vill boka tid hos mig så hör gärna av dig på telefonnummer 0738-293004 eller via vårt kontaktformulär som du finner längst ner på förstasidan. Jag arbetar främst torsdagar och fredagar.

Tider/priser
En session är ca 45 minuter och man brukar i regel gå en gång i veckan eller varannan vecka under en tidsbegränsad period. Hur många sessioner som behövs är individuellt, men du får en tidsuppskattning av mig någon gång mellan första och tredje besöket. 
Obs- Tider bokas enligt överenskommelse!

Om remiss från Vårdcentralen kostar varje besök 200 kronor – (Högkostnadskort) tills du kommer upp till frikort utifrån Region Skånes riktlinjer.
Privat psykoterapi: 1150 kronor
Utbildningsterapi: 850 kronor

För arvode gällande konsultations- och handledningsuppdrag diskuteras dessa utifrån enskilda förfrågningar.

Emira psykologmottagning är en privatmottagning och jag är av Region Skåne ackrediterad för KBT kort (6- 14 tillfällen) och lång (10- 26 tillfällen) inom ramen för Vårdval Psykoterapi. Rehabiliteringsgarantin gäller från 16 år och uppåt. I denna kontakt ingår det att fylla i formulär från Region Skåne vid första besöket, avslutningsbesöket samt vid tre månaders uppföljningen.

För att kunna nyttja rehabiliteringsgarantin och ackrediteringen för privata vårdgivare och KBT- behandling behöver du först och främst en remiss från din läkare på vårdcentralen. Dina problem måste också passa in på de huvudkriterierna och diagnoser som gäller för rehabiliteringsgarantin:
* Stressproblematik (stressymtom, utmattning, sömnproblem mfl.)
* Lättare oro – och ångestproblematik
* Lättare nedstämdhet och depression

Vart gränsen går för vad som godkänns eller inte är inte särskilt tydlig eller självklart, och det är läkare som gör denna bedömning. ”Patienter som har mycket uttalade besvär med omfattande konsekvenser på livsföringen, som kräver utökad teamsamverkan, där besvären lett till mycket lång sjukskrivning eller tidigare behandling inte varit framgångsrik skall av läkaren på vårdcentralen aktualiseras för bedömning eller behandling som den specialiserade vården/Psykiatrin”. (sid 21 – Avtal för Psykoterapi i Hälsoval Skåne gällande år 2018).

Tag med legitimation till första besöket!
Kom ihåg att du måste visa legitimation vid första besöket. Enligt de föreskrifter som finns måste jag säkert kunna veta att jag får rätt personuppgifter. Jag är också skyldiga att upprätta och föra journal. Jag upplyser dig gärna mer om vad detta innebär. De uppgifter du lämnar till mig är sekretesskyddade.

Avbokningar:
Om du får förhinder och inte kan utnyttja din bokade tid är det viktigt att du meddelar detta i god tid, senast  24 timmar innan besökstiden. Du kan skicka ett meddelande via telefon.

Med remiss: Vid sen avbokning eller uteblivet besök debiteras 400 kronor, oavsett frikort eller inte. Detta enligt Region Skånes avgiftsregler.

Utan remiss:. Vid sen avbokning eller uteblivet besök debiteras du fullt pris. Detta gäller även dig som kommer via företagshälsovården eller från ditt försäkringsbolag.