KBT – barn, ungdomar och familj

Jag har långvarig erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och deras familjer. Den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar ökar och alltfler söker hjälp. Det kan handla om nedstämdhet, oro och ångest, fobier, stress, skolproblematik eller låg självkänsla, identitet eller relationer. Ibland är det svårt som förälder att sätta fingret på var problemet ligger. Tillsammans gör vi en detaljerad beskrivning av svårigheterna samt en plan för förändring.

Att arbeta med metoder inom KBT kräver att man kan anpassa arbetsmetoderna efter barnets ålder och mognadsnivå. Ju yngre barnet är desto viktigare är förälderns aktiva medverkan i behandlingen. Anpassningsbart arbetssätt utifrån barnets behov och svårigheter. Jag har ett gediget kunnande om barns psykiska hälsa och ohälsa, arbetat i olika team på BUP bl a med ADHD och olika former av autism.