KBT – Kognitiv beteende terapi

KBT är strukturerad och bygger på att man från början systematiskt undersöker konkreta situationer där du idag upplever problem. Kognitiv psykoterapi handlar om hur tankar, känslor, handlingar samt kroppens fysiologi inbördes påverkar varandra. Terapin går ut på att lösa problem och att hitta problemlösningsstrategier för framtiden.

KBT går att använda i alla åldrar för att främja utveckling och problemlösning. Den hjälper dig att utveckla dig själv i positiv riktning, oavsett var i livet du befinner dig. KBT för barn och ungdomar bygger på samma grundläggande principer som KBT för vuxna. Ibland träffar terapeuten enbart föräldrarna eftersom föräldern är en så viktig person i barnets liv.

Det är en strukturerad, målinriktad behandlingsform som förutsätter ett aktivt samarbete mellan terapeut och klient. Terapin är tidsbegränsad och du och terapeuten bestämmer tillsammans mål för terapin. Du får hemuppgifter som förlänger det arbete som påbörjats under terapisessionen.