Mindfulness

Mindfulness handlar om att du fokuserar på att vara medveten om dig själv och det som finns i just denna stund, i nuet. Metoden används ibland inom sjukvården för att minska stress, ångest och nedstämdhet (1177).

Mindfulness handlar om medveten närvaro; att ta vara på stunden att vara här och nu. Att arbeta med en mer accepterande hållning i / till livet, utan att du värderar eller dömer varken dig själv eller andra utifrån det du upplever i nuet.

Mindfulnessövning – uppmärksamma dina andetag

Sitt ned och slut ögonen.

Landa i stolen genom att känna fötterna på golvet, rumpan mot sitsen och ryggen mot stolsryggen. Ta tre djupa andetag där du sträcker upp längs ryggraden när du andas in och mjuknar i axlar, höfter och ben när du andas ut.

Låt sedan andetagen komma i sin naturliga takt och på sitt vanliga sätt. Lägg en hand på magen och en hand på bröstet. Lägg märke till var dina andetag känns mest. Är det i den övre delen eller undre? Låt sedan händerna falla ner till sidorna och landa på ett, för dig bekvämt sätt.

Lägg märke till hastigheten i dina andetag. Är dina andetag snabba, långsamma eller någonstans mitt emellan?

Gör dig därefter uppmärksam på längden på dina andetag. Är inandning och utandning lika långa eller är den ena längre än den andra?

Lägg sedan märke till djupet i dina andetag. Är din andning ytlig eller djup? Försök att behålla ditt naturliga sätt att andas. Fördjupa inte din andning mer än du brukar utan gör dig bara bekant med hur din andning ser ut just nu. Genom att bli mer medveten om dina andetag kommer du att, med tiden, få en djupare andning som följd.

Om du skulle sätta ord på hur dina andetag känns vilka skulle det bli? Min andning känns som en blåsbälg där utandning puffas ut i en stöt. Hur känns dina?

Låt sedan din uppmärksamhet stanna kvar vid vart ett av dina andetag där du fokuserar på ögonblicket då du andas in och andas ut. Lägg märke till när tankarna far iväg. Ta dig då varsamt tillbaka till ditt fokus, din andning. Öppna ögonen långsamt och avsluta din stilla stund på det sätt som känns bäst för dig.