Om mig

Emira psykologmottagning drivs av Petra Larsson, leg psykolog. leg psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi, etablerad i Helsingborg sedan 2012. Jag har arbetat med psykologisk bedömning, utredning och behandling sedan 2003.

Min specialitet är:
Psykoterapeutisk behandling med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) och existentiell psykoterapi (EXT)
Psykologbedömningar och utredningar
Konsultation och handledning
Föreläsning och utbildning inom det psykologiska området

Jag arbetar både på individ-, grupp- och organisationsnivå. Jag har lång erfarenhet från barn- och ungdomshabiliteringen, förskola och skola, barn- och ungdomspsykiatrin och somatisk sjukvård – barn och vuxen.

Jag erbjuder följande tjänster:
Psykologisk behandling/ Psykoterapi
– Kognitiv beteendeterapi (KBT)
– ACT – acceptance and commitment therapy
– Mindfulness / Medveten närvaro
– Selfcompassion fokus therapy
– Existentiell psykoterapi (EXT)
– Psykodynamisk psykoterapi (PDT)

Konsultation
Handledning – har erfarenhet av handledning inom förskola och skola, somatiska sjukvården och BUP
Utbildning inom området för bl a neuropsykologi, stress och psykisk ohälsa
Utbildningsterapi – för studenter inom t ex psykolog- och psykoterapeutprogrammet.

Min kompetens:
Leg psykolog
Leg psykoterapeut – KBT
Auktoriserad psykoterapeut – Existentiell psykoterapi
Specialist i klinisk psykologi

Lärare och handledare i psykoterapi
Lärare vid Nätutbildning inom Akademin för Existentiell Psykoterapi (www.akademi.sept.se) för SEPT (Sällskapet för Existentiell Psykoterapi

Leg sjuksköterska med vidareutbildning inom intensivvård

Övriga utbildningar:
Mindfulness – Stress och smärta. Mindfulness Baserad Stress Reduktion (MBSR) kurs steg 1 och steg 2 med psykolog Helena Bjuhr.
Mindfulness – Depression. Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) med Antonia Sumbundu

Utbildad Yogalärare – Ayur yoga (200 h) 2017
Utbildad Yogalärare – Vinyasa yoga (200h) 2016
Utbildad Yogalärare – Yinyoga (90 h) 2020
Utbildad Yogalärare – Yomi-yoga 2020/2021

Vidareutbildad i bl a.
Neuropsykologiska kurser vid Lunds och Uppsalas Universitet
Compassionfokuserad terapi (CFT)- vid CFT – institutet i Malmö. fortbildning- 2019 och 2021. Psykolog Linda Wiik och Psykolog Jernett Karensen.

ACT – med Niklas Törneke, psykiater, psykoterapeut och lärare/handledare i psykoterapi och Daniel Ek, leg psykolog
Hälsoångest – med Clas Malmström, läkare
Stress och utmattning- med Per Johnsson, leg psykolog och docent i psykologi

Jag är medlem i Sveriges psykologförbund och Psykologföretagarna och omfattas av de yrkesetiska riktlinjerna.Som legitimerade psykolog och psykoterapeut har jag godkänts för yrkesutövande av Socialstyrelsen och står under Socialstyrelsens tillsyn. Detta innebär en viktig garanti för att jag som behandlare har rätt kunskapsnivå och kvalifikationer för att arbeta med psykoterapeutisk behandling. Detta innebär också att jag har lagstiftade skyldigheter, så som tystnads- och journalföringsplikt samt skyldighet att rapportera skador och skaderisker, gentemot dem jag behandlar. Läs gärna mer om legitimationen på Socialstyrelsens hemsida. Som legitimerad psykolog och psykoterapeut är jag noggrann med att hålla mig uppdaterad på ny forskning gällande KBT och psykologisk behandling.